Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Rodyti viską
Priemonė Numatytas finansavimas
09.2.1-ESFA-K-728
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
9 847 080,00 Eur
01.2.2-CPVA-K-703
KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS
26 065 802,00 Eur
01.1.1-CPVA-K-716
KOMPETENCIJOS CENTRŲ PLĖTRA
8 688 600,00 Eur
09.3.3-ESFA-K-733
MOKSLININKŲ IR TYRĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS ŽINIOMS IMLIOSE ĮMONĖSE
2 896 200,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-727
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
5 792 400,00 Eur
01.2.2-MITA-K-702
MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS
13 032 901,00 Eur
09.1.3-CPVA-K-723
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS
12 164 042,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-827
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
11 005 561,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-706
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS
8 109 361,00 Eur
01.2.2-LMT-K-718
TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE
44 891 103,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-726
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS
19 094 022,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-737
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
2 896 201,00 Eur
09.2.2-ESFA-V-707
„ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“
13 032 901,00 Eur
01.2.2-LVPA-K-717
„BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI“
35 917 520,00 Eur
09.1.1-CPVA-K-719
„DĖSTYTOJŲ DARBO VIETŲ TOBULINIMAS IR TECHNOLOGINIS APRŪPINIMAS“
4 349 022,00 Eur
09.4.2-ESFA-V-715
„FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“
24 907 321,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-714
„FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“
12 164 041,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-705
„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
20 273 401,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-734
„LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“
13 032 901,00 Eur
09.3.3-ESFA-V-711
„MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“
43 009 422,00 Eur
09.3.3-LMT-K-712
„MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“
68 350 325,00 Eur
01.1.1-CPVA-V-701
„MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS“
187 999 328,00 Eur
09.2.2-ESFA-K-730
„MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“
7 417 313,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-724
„MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
34 464 781,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-725
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“
15 929 101,00 Eur
09.2.2-ESFA-V-729
„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
14 481 001,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-735
„PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“
4 633 920,00 Eur
09.4.1-ESFA-K-736
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“
14 444 382,00 Eur
09.1.2-CPVA-K-722
„PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
20 273 401,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-713
„PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“
12 387 465,00 Eur
09.1.2-CPVA-V-721
„SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“
48 949 505,00 Eur
09.3.2-ESFA-V-710
„STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“
15 060 241,00 Eur
09.1.1-CPVA-V-720
„STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“
52 884 615,00 Eur
09.3.1-ESFA-K-731
„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
10 426 321,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-708
„STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
17 377 201,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-732
„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“
7 803 208,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-709
„STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“
21 287 071,00 Eur
09.1.3-CPVA-V-704
„ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
27 960 848,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
03.3.1-IVG-T-810
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 688 601,00 Eur
03.1.1-IVG-T-809
Dalinis palūkanų kompensavimas
8 688 601,00 Eur
04.2.1-IVG-T-811
Dalinis palūkanų kompensavimas
4 344 300,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-838
Dizainas LT
5 792 400,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-841
DPT pramonei LT+
52 421 223,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-806
E-verslas LT
14 481 001,00 Eur
03.3.2-IVG-T-829
Eco konsultantas LT
1 448 100,00 Eur
03.3.2-LVPA-K-832
Eco-inovacijos LT
4 344 300,00 Eur
03.3.2-LVPA-K-837
Eco-inovacijos LT+
86 886 005,00 Eur
03.2.1-IVG-T-825
Expo konsultantas LT
11 584 801,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-802
Expo sertifikatas LT
1 540 509,00 Eur
03.1.1-LVPA-K-839
Inkubatoriai LT+
14 481 001,00 Eur
03.3.1-FM-F-818
Invest FP
58 720 000,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-814
Kompetencijos LT
9 847 081,00 Eur
09.4.3-IVG-T-813
Kompetencijų vaučeris
62 841 381,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-801
Naujos galimybės LT
28 962 002,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-820
Procesas LT
8 688 601,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-803
Regio Invest LT+
86 886 006,00 Eur
07.3.3-IVG-T-428
Subsidijos verslo pradžiai
16 000 000,00 Eur
03.2.1-LVPA-V-826
Tarptautiškumas LT
2 896 200,00 Eur
01.2.1-FM-F-816
Technoinvestas
17 600 000,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-807
Verslo klasteris LT
13 032 901,00 Eur
03.1.1-IVG-T-819
Verslo konsultantas LT
11 584 801,00 Eur
03.1.1-FM-F-817
Verslumas FP
103 280 000,00 Eur
03.1.1-LVPA-V-815
Verslumas LT
2 896 200,00 Eur
07.3.3-FM-F-424
Verslumo skatinimas 2014-2020
24 546 803,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-805
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
11 584 801,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
10.1.4-ESFA-V-921
Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas
9 515 940,00 Eur
10.1.2-ESFA-V-916
Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas
18 711 765,00 Eur
10.1.1-ESFA-V-912
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
51 041 271,00 Eur
10.1.3-ESFA-R-920
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
18 740 119,00 Eur
10.1.3-ESFA-K-919
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose
6 763 479,00 Eur
10.1.5-ESFA-K-926
Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas
6 071 800,00 Eur
10.1.1-ESFA-V-914
Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas
8 347 870,00 Eur
10.1.4-ESFA-V-922
Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas
6 155 068,00 Eur
10.1.1-ESFA-V-913
Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas
11 687 021,00 Eur
10.1.5-ESFA-V-924
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas
4 344 300,00 Eur
10.1.5-ESFA-V-925
Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas
1 503 647,00 Eur
10.1.3-ESFA-V-918
Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui
20 784 254,00 Eur
10.1.2-ESFA-V-915
Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas
3 067 500,00 Eur
10.1.2-ESFA-K-917
Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos
3 475 440,00 Eur
10.1.5-ESFA-V-923
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu
6 451 988,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
08.3.2-ESFA-K-415
54+
6 000 000,00 Eur
09.4.3-ESFA-V-831
Akademija LT
5 792 400,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-411
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija
8 688 601,00 Eur
07.3.1-ESFA-V-401
Bedarbių integracija į darbo rinką
160 716 349,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-426
Diskriminacijos mažinimas
724 050,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-840
Inomokymai
1 448 100,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-405
Institucinės globos pertvarka
28 077 812,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-418
Integrali pagalba į namus
16 364 801,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-404
Jaunimo užimtumo didinimas
69 173 966,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-414
Jaunimo užimtumo didinimas (II)
20 532 671,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-416
Kompleksinės paslaugos šeimai
21 159 863,00 Eur
07.3.2-ESFA-V-403
Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas
2 316 960,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-425
Moterų ir vyrų lygybės skatinimas
724 050,00 Eur
07.3.1-ESFA-V-402
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
17 377 200,00 Eur
07.3.1-IVG-T-410
Parama darbui
40 546 803,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-406
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse
35 333 642,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-412
Romų socialinė integracija
868 860,00 Eur
08.3.1-ESFA-K-413
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
31 299 631,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-423
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas
3 800 000,00 Eur
08.1.2-CPVA-R-408
Socialinio būsto fondo plėtra
49 931 529,00 Eur
08.1.1-CPVA-R-407
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
18 229 026,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-421
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas
1 500 000,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-420
Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems
1 737 720,00 Eur
07.3.3-IVG-T-428
Subsidijos verslo pradžiai
16 000 000,00 Eur
07.3.3-FM-F-424
Verslumo skatinimas 2014-2020
24 546 803,00 Eur
07.2.1-CPVA-V-409
Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas
3 609 016,00 Eur
09.4.3-ESFA-V-834
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai
4 344 301,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
05.1.1-APVA-V-004
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas
16 797 961,00 Eur
05.6.1-APVA-V-021
Aplinkos oro kokybės gerinimas
8 109 361,00 Eur
05.2.1-APVA-V-010
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas
8 489 111,00 Eur
05.5.1-APVA-V-018
Biologinės įvairovės apsauga
28 382 762,00 Eur
05.3.2-APVA-R-014
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
150 000 000,00 Eur
05.3.2-APVA-V-013
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas
77 037 554,00 Eur
05.1.1-CPVA-V-901
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra
4 494 317,00 Eur
05.2.1-APVA-V-022
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra
67 400 000,00 Eur
05.2.1-APVA-K-009
Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra
12 741 195,00 Eur
05.2.1-APVA-R-008
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
70 000 000,00 Eur
05.5.1-APVA-R-019
Kraštovaizdžio apsauga
22 300 741,00 Eur
05.1.1-APVA-V-005
Pajūrio juostos tvarkymas
6 371 640,00 Eur
05.1.1-APVA-R-007
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
72 405 005,00 Eur
05.1.1-APVA-V-006
Potvynių rizikos valdymas
9 267 841,00 Eur
05.4.1-APVA-V-016
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui
52 914 778,00 Eur
05.6.1-APVA-V-020
Užterštų teritorijų tvarkymas
18 825 301,00 Eur
05.3.1-APVA-V-011
Vandens išteklių valdymas ir apsauga
13 322 521,00 Eur
05.3.1-APVA-V-012
Vandens telkinių būklės gerinimas
22 011 121,00 Eur
05.3.2-FM-F-015
Vandentvarkos fondas
70 000 000,00 Eur
05.4.1-APVA-V-017
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
26 065 802,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
08.4.2-ESFA-K-629
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo srityje
8 658 708,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-603
Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
32 640 807,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-604
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
5 937 212,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-610
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas
12 896 608,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-606
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
14 901 575,00 Eur
08.1.3-CPVA-R-609
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
37 650 602,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-608
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
5 683 367,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-621
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
2 028 948,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-611
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas
8 340 425,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-615
Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas
1 000 000,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-617
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti
668 839,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-619
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje
6 322 495,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-607
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
5 283 274,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-601
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas
29 100 752,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-613
Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos
4 574 938,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-630
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
11 278 918,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-628
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
8 127 668,00 Eur
08.4.2-CPVA-V-618
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
3 778 961,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-605
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
12 764 841,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-622
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas
8 471 488,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-612
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas
32 317 928,00 Eur
Priemonė Numatytas finansavimas
06.1.1-TID-V-506
APLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE
40 546 803,00 Eur
04.5.1-TID-R-514
Darnaus judumo priemonių diegimas
29 541 242,00 Eur
04.5.1-TID-V-513
Darnaus judumo sistemų kūrimas
1 703 647,00 Eur
04.5.1-TID-V-515
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas
2 896 200,00 Eur
06.1.1-TID-V-504
INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ DIEGIMAS TEN-T TINKLE
48 945 783,00 Eur
06.1.1-TID-V-505
JŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE
93 677 595,00 Eur
06.2.1-TID-V-510
LAIVYBOS SĄLYGŲ VANDENS TRANSPORTE UŽTIKRINIMAS
30 989 342,00 Eur
04.5.1-TID-V-517
Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
28 962 002,00 Eur
06.1.1-TID-V-502
Miestų aplinkkelių tiesimas
84 775 979,00 Eur
06.2.1-TID-V-512
MIESTŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS ĮGYVENDINANT VALSTYBEI SVARBIUS JUNGTINIUS PROJEKTUS
14 481 001,00 Eur
06.2.1-TID-V-509
NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS GELEŽINKELIUOSE
30 844 532,00 Eur
04.5.1-TID-R-516
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
8 688 601,00 Eur
06.1.1-TID-V-503
TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas
289 434 781,00 Eur
06.1.1-TID-V-501
TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas
205 775 168,00 Eur
06.2.1-TID-V-507
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 06.2.1-TID-V-507 "REGIONŲ PASIEKIAMUMO GERINIMAS"
67 047 034,00 Eur
06.2.1-TID-V-508
Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas
40 546 803,00 Eur
04.5.1-TID-K-519
VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
868 860,00 Eur
04.5.1-TID-R-518
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
14 481 000,00 Eur
06.2.1-TID-R-511
VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS
67 493 394,00 Eur