Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Kompetencijos LT

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814

Atnaujinimo data: 2015-08-05

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 9 847 081,00 Eur Iš viso 9 847 081,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

 • Verslo asociacijos;
 • Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
 • Klasterio koordinatorius.

Finansuojamos veiklos

 • Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas;
 • Darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės sukūrimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai


 
 

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
18.535.682,00 9.847.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.688.601,00

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 


 

 

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.393 Sėkmingai
mokymus baigusių
asmenų, kurie taiko
įgytas žinias darbe,
dalis praėjus ne
mažiau kaip 6
mėn., bet ne
daugiau kaip 24
mėn. po
dalyvavimo
Procentai 85 85
P.S.406 Apmokyti
investicijas gavusių
labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių
darbuotojai
Skaičius 370 2250
P.S.407 Dirbantieji, kurie
dalyvavo ESF
mokymuose
suteikiančiuose
kvalifikaciją arba
kompetenciją
Skaičius 990 6600
P.N.808 Sukurti
dokumentų,
reglamentuojančių
sektoriaus aukšto
meistriškumo
kvalifikacijas,
rinkiniai
Skaičius 2 8

 

Kontaktai

 • Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@ukmin.lt, 870664773

 • Įgyvendinančioji institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762