Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Smartinvest LT+

Nr. 01.2.1-LVPA-K-823

Atnaujinimo data: 2016-08-04

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 43 443 003,00 Eur Iš viso 43 443 003,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Finansuojamos veiklos

  • Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
  • Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
  • Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
60.972.636 37.753.883 0 0 0 0 41.773.876
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
11.931.194 5 689 120 0 0 0 0 6.242.074

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.302 „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui“ Eur 38,74 60,70
R.N.811 „Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos“ Visos darbo dienos ekvivalentai 0 30
P.B.202 „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ Įmonės 8 30
P.B.227 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“ Eur 12 804 254 48 015 950
P.B.226 „Įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“ Įmonės 8 30
P.B.229 „Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius“ Įmonės 8 30
P.N.804 „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ Visos darbo dienos ekvivalentai 16 50
P.N.814 „Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)“ Skaičius 18 55

Kontaktai

  • Renata Šalavėjienė, renata.salavejiene@ukmin.lt, 870661844

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762