Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Planuojami valstybės (regionų) projektai

iki
Rodyti viską
Patvirtinimo data Pareiškėjas Pavadinimas Numatytas finansavimas Paraiškos pateikimo terminas
2015 Birželio 12 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atrask save
07.4.1-ESFA-V-404-01
33 798 580,00 Eur 2015 Liepos 7 d.
2014 Lapkričio 28 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalba neįgaliesiems
07.3.1-ESFA-V-402-01
7 588 166,00 Eur 2014 Gruodžio 8 d.
2014 Lapkričio 7 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas
07.3.1-ESFA-V-401-02
20 273 401,00 Eur 2014 Lapkričio 14 d.
2014 Spalio 13 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įgyk paklausią profesiją
07.3.1-ESFA-V-401-03
4 344 300,00 Eur 2014 Spalio 24 d.
2014 Liepos 22 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas
07.3.1-ESFA-V-401-01
18 138 398,00 Eur 2014 Rugpjūčio 8 d.
2014 Liepos 22 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas
07.3.1-ESFA-V-401-01
35 348 007,00 Eur 2014 Rugpjūčio 8 d.
2014 Kovo 27 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Parama socialinėms įmonėms 2014–2015 m.
08.5.1-ESFA-V-406-01
28 544 949,00 Eur 2014 Balandžio 15 d.
2015 Rugpjūčio 21 d. LITGRID AB 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statyba
06.3.1-LVPA-V-103-01
18 697,00 Eur 2015 Rugsėjo 4 d.
2015 Rugpjūčio 21 d. LITGRID AB 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičių VE TP statyba
06.3.1-LVPA-V-103-01
1 983,00 Eur 2015 Rugsėjo 4 d.
2015 Rugpjūčio 10 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas
08.4.1-ESFA-V-405-01
6 691 528,00 Eur 2015 Rugpjūčio 31 d.
2014 Lapkričio 13 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulio sukūrimas
07.3.2-ESFA-V-403-01
405 468,00 Eur 2014 Lapkričio 15 d.
2015 Rugsėjo 30 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Parama socialinėms įmonėms 2015–2016 m.
08.5.1-ESFA-V-406-02
20 958 788,00 Eur 2015 Spalio 22 d.
2015 Spalio 20 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas
07.3.2-ESFA-V-403-02
1 471 492,00 Eur 2015 Lapkričio 16 d.
2015 Spalio 20 d. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Naujas startas
07.4.1-ESFA-V-404-02
35 375 386,00 Eur 2015 Spalio 27 d.
2015 Spalio 30 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija
08.3.1-ESFA-V-411-01
8 688 601,00 Eur 2015 Lapkričio 20 d.
2015 Spalio 23 d. Švietimo aprūpinimo centras Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas
09.1.3-CPVA-V-704-01
2 896 200,00 Eur 2015 Rugsėjo 14 d.
2015 Rugsėjo 24 d. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
09.3.2-ESFA-V-710-02
2 316 960,00 Eur 2015 Spalio 29 d.
2015 Rugsėjo 15 d. Lietuvos mokslų akademija Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas
09.3.3-ESFA-V-711-02
1 343 239,00 Eur 2015 Spalio 30 d.
2015 Liepos 31 d. Lietuvos mokslo taryba Doktorantūros studijų plėtra
09.3.3-ESFA-V-711-01
22 487 573,00 Eur 2015 Rugsėjo 4 d.
2015 Liepos 31 d. Lietuvos mokslo taryba Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra
09.3.3-ESFA-V-711-01
1 303 290,00 Eur 2015 Rugsėjo 7 d.
2015 Liepos 31 d. Kauno technologijos universitetas Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra
09.3.3-ESFA-V-711-01
868 860,00 Eur 2015 Rugsėjo 9 d.
2015 Liepos 31 d. Lietuvos mokslų akademija Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas
09.3.3-ESFA-V-711-01
1 368 290,00 Eur 2015 Rugsėjo 11 d.
2015 Liepos 31 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)
09.3.3-ESFA-V-711-01
811 550,00 Eur 2015 Rugsėjo 18 d.
2015 Spalio 23 d. Švietimo aprūpinimo centras Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas
09.1.3-CPVA-V-704-01
6 082 020,00 Eur 2015 Rugsėjo 14 d.
2015 Rugpjūčio 7 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas
09.3.2-ESFA-V-710-01
1 830 304,00 Eur 2015 Balandžio 17 d.
2015 Rugpjūčio 7 d. Studijų kokybės vertinimo centras Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)
09.3.2-ESFA-V-710-01
2 766 946,00 Eur 2015 Balandžio 17 d.
2015 Rugpjūčio 7 d. Studijų kokybės vertinimo centras Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)
09.3.2-ESFA-V-710-01
868 859,00 Eur 2015 Balandžio 17 d.
2015 Lapkričio 17 d. AB „Ambergrid“ Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas
06.3.1-LVPA-V-104-01
6 024 000,00 Eur 2015 Gruodžio 15 d.
2015 Lapkričio 17 d. AB „Amber Grid“ Magistralinių dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą
06.3.1-LVPA-V-104-01
631 350,00 Eur 2015 Gruodžio 15 d.
2015 Lapkričio 17 d. AB „Amber Grid“ Elektrėnų, Jonavos ir Alytaus dujų skirstymo stočių modernizavimas
06.3.1-LVPA-V-104-01
3 508 000,00 Eur 2015 Gruodžio 15 d.