BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2022-01-07 13:23
Expiration date: 2022-01-14 15:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „Dzūkų baldai“
[[procurementnotices: announcer_code]] 303486553
Project AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Dzūkų baldai“
[[procurementnotices: code]] 04.2.1-LVPA-K-836-04-0017
Contacts sandra.baksiene@gmail.com Phone.: +367624152
Link -

160 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai

2.1. Perkami 160 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). 2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos bei darbų kiekiui. 2.3. Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta – UAB „Dzūkų baldai“, Saulės g.74, 64281 Balkūnų k., Alytaus r.. 2.4. Tiekėjas turi parengti fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo techninį projektą, apimantį architektūrinę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką pagal LR teisės aktų reikalavimus (konkurso sąlygų 2 priedas). Tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu laisvos formos deklaraciją, kad techninis projektas bus suderintas su kompetentingomis institucijomis (jei reikalinga) ir kad gaus statybą leidžiančius dokumentus (jei reikalinga) bei visus kitus projektavimui reikalingus dokumentus

Konkurso salygos su priedais_Dzuku baldai_2022-01-07.pdf

Related procurementnotices