BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2020-05-26 10:32
Expiration date: 2020-06-02 00:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority Akcinė bendrovė „LIETKABELIS“
Project „AB „Lietkabelio” investicijos į modernių technologijų diegimą“
[[procurementnotices: code]]
Contacts laidas@lietkabelis.lt Phone.: 8-45-502700
Link -

Laidų ir kabelių išvyniojimo ir galų apspaudimo linijos įrenginiai/Equipment for the line of rewinding wires and cables, and crimping of the cable ends according

Perkami Laidų ir kabelių išvyniojimo ir galų apspaudimo linijos įrenginiai, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2). Konkursas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. birželio 2 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AB „Lietkabelis“, J. Janonio g. 4, Panevėžys LT-35101, Lietuva, 8 – 16 val. darbo dienomis. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę./ Equipment for the line of rewinding wires and cables, and crimping of the cable ends according to technical specification (Appendix 2). The procurement procedure shall follow the Project financing and administrative rules approved by Order No. 1K-316 on October 8th, 2014 by Minister of Finance of the Republic of Lithuania. The deadline for tender’s submission is 2020-06-02, 16:00. (by the time of Republic of Lithuania). The tender must be submitted by post, carrier or delivered directly to: JSC „Lietkabelis“, J. Janonio st. 4, Panevėžys LT-35101, Lithuania. Contracting Authority shall promptly provide a written confirmation also indicating the date, hour and minute of receiving the tender, upon request of the supplier.

Konkurso salygos_terms of competition.pdf

Related procurementnotices