BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2022-01-20 15:03
Expiration date: 2022-01-28 17:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „Pažangios Inovacijos“
[[procurementnotices: announcer_code]] 123839717
Project „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“
[[procurementnotices: code]] Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006
Contacts pirkimai@manuvalley.tech Phone.: +370 655 35550
Link https://manuvalley.sharepoint.com/sites/STATYBUDOKUMENTAI/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=16dd9a45f5e9c4bf8b6cc6968fe91ed79&authkey=AaxlD7mRjaLkFKNl-8z_2lA&e=TCPPoi

Mokslo paskirties pastato statybos darbai – Vidaus apdailos darbai – gipso kartono pertvarų ir sienų aptaisymų įrengimas, tinkavimo ir dažymo darbai

Perkami mokslo paskirties pastato statybos darbai – Vidaus apdailos darbai – gipso kartono pertvarų ir sienų aptaisymų įrengimas, tinkavimo ir dažymo darbai (toliau – Darbai), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (techninis projektas, konkurso sąlygų priedas Nr.1). Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., bus laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar geresnių savybių objektus. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šio pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad pirkimo sąlygas išnagrinėjo išsamiai, suprato perkamą pirkimo objektą, nurodytą pirkimo sąlygų priede Nr. 1 ,,Techninė specifikacija“, jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Techninis projektas pateikiamas PDF formatu viešoje prieigoje. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui. Darbai turi būti atlikti per 60 k.d. nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo. Darbai vykdomi etapais, pagal su Pirkėju suderintą grafiką. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 1 mėnesiui, Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo bei statybos užbaigimo aktai ir bus Pirkėjui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Pirkėjas. Darbų atlikimo vieta – sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 Nalšios g. 11, Vilnius.

Konkurso salygos_PI_HUB_sklypas_1053_gkpertvarosdazymas_Ikelimui_naujas_.pdf

Related procurementnotices