BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2022-01-21 15:05
Expiration date: 2022-01-28 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „VITAE LITERA“
[[procurementnotices: announcer_code]] 134937568
Project Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“
[[procurementnotices: code]] 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057
Contacts info@bpg.lt Phone.: +370 699 59399
Link -

Skaitmeninis lapinis spausdintuvas

UAB "Vitae Litera" (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: skaitmeninį lapinį spausdintuvą, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorė Valdonė Valienė tel. +370 699 59399, el. paštas info@bpg.lt, Savanorių pr. 137, LT 44146, Kaunas, Lietuva.

Skaitmeninis lapinis spausdintuvas_220121.pdf

Related procurementnotices