BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2022-05-24 17:50
Expiration date: 2022-06-01 12:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB DENDRUS
[[procurementnotices: announcer_code]] 301901538
Project TECHNOLOGINIO PROCESO MODERNIZACIJA UAB DENDRUS
[[procurementnotices: code]] 03.3.1-LVPA-K-854-02-0126
Contacts egidijus@dendrus.lt Phone.: +37067787222
Link -

ŠLIFAVIMO LINIJOS PIRKIMAS

1.1 UAB Dendrus (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Technologinio proceso modernizacija UAB Dendrus“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0126), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: ŠLIFAVIMO LINIJĄ 4.8 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. birželio 1 d, 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį, tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB Dendrus, Islandijos pl. 217, 3 korpusas, LT-49165 Kaunas. 5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorius Egidijus Buziliauskas. Tiesioginis ryšys palaikomas tik elektroniniu paštu adresu info@dendrus.lt

2022-05-24 slifavimo linija.pdf

Related procurementnotices