BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2017-08-07 19:49
Expiration date: 2017-08-16 00:00

The contracting authority Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė „Kopa“
Project Uždarosios dizaino ir leidybos akcinės bendrovės "Kopa" plėtra
[[procurementnotices: code]]
Contacts jurgita.nikliauzaite@kopa.lt Phone.: (8-37) 301616
Link -

Spaudos mašina

Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė „Kopa“ , įgyvendindama projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0058 „Uždarosios dizaino ir leidybos akcinės bendrovės „Kopa“ plėtra“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Regio Invest LT+“, prioritetą Nr. 3 „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Lietuvos Respublikos ir Projekto Vykdytojo lėšomis, numato įsigyti spaudos mašiną. Spaudos mašinos techninė specifikacija pateikiama Konkurso sąlygose. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316. Projekto vykdytojo įgaliotas atstovas palaikyti ryšį su pirkimo dalyviais (toliau – Tiekėjais) yra Kokybės ir technologijų vadovė Jurgita Nikliauzaitė, adresas Kampo g. 7. 6, 50153 Kaunas, tel. (8-37) 301616, el. p. jurgita.nikliauzaite@kopa.lt.

1- Konkurso salygos (IRANGA) 08-07- SKELBIMAS.pdf

Related procurementnotices