BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2022-01-04 11:06
Expiration date: 2022-01-12 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB Optomenas
[[procurementnotices: announcer_code]] 304534353
[[procurementnotices: code]] S-03.3.1-LVPA-K-854-02-0081
Contacts simonas.kicas@optoman.com Phone.: +37060042083
Link -

Švaraus oro srautosistemos su automatizuotu valdymu ir parametrų palaikymu įranga

Perkama švaraus oro srautosistemos su automatizuotu valdymu ir parametrų palaikymu įranga (toliau - Prekės), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes, įskaitant, bet neapsiribojant prekių projektavimo paslaugomis, prekių montavimo paslaugomis, prekių paleidimo-derinimo darbais, prekių bandomosios eksploatacijos paslaugomis bei įvedimu į eksploataciją, Pirkėjo darbuotojų mokymais (jeigu taikoma), prekių eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimo, montavimo darbų užbaigimo, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, prekių pridavimo valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jei taikoma).

Konkurso salygos 0104 final merged.pdf

Related procurementnotices