BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Bioreaktoriaus prototipo ir technologijos sukūrimas metanotrofinių kultūrų efektyviam kultivavimui

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0024

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor VINO DEMAR LLP
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Planuojamo įgyvendinti projekto esmė yra sukurti: - bioreaktoriaus kvazi-nepertraukiamo arba pusiau periodinio su pakartojimu kultivavimo proceso prototipo sistemą metanotrofinės kultūros kultivavimui; - kvazi-nepertraukiamo arba pusiau periodinio su pakartojimu kultivavimo proceso prototipo sistemos metanotrofinės kultūros kultivavimo technologiją; - remiantis sukurtu bioreaktoriaus prototipu ir efektyvia metanotrofinių bakterijų kultyvavimo technologija, optimizuoti SCP gamybos procesą. Projekto įgyvendinimo metu numatomos vykdyti veiklos: 1 veikla: Bioreaktoriaus sistemos prototipas kvazi nepertraukiamam arba kartotiniam pusiau periodiniam metanotrofinės kultūros kultivavimui (nuo TPL 5 iki TPL 7); 2 veikla: kvazi nepertraukiamo metanotrofinės kultūros kultivavimo su potencialiu dujų mišiniu ir kitų substratų pamaitinimu technologija (nuo TPL 5 iki TPL 7); 3 veikla: metanotrofinių bakterijų kultivavimo ir SCP produkto formulavimo optimizavimas (nuo TPL 5 iki TPL 8). Projekto tikslas – sukurti bioreaktoriaus sistemos prototipą ir technologiją, remiantis MTEPI. Projekto uždavinys - tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas. Projekto ilgalaikis tikslas - užtikrinti gyvulių pašarų poreikį rinkoje, pasiūlant naują baltyminį produktą, pagamintą iš vienaląsčių organizmų. Numatomi produkcijos tiksliniai klientai – stambūs ūkiai bei verslo subjektai.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 50.50
Project value in application: 2 157 429,46 Eur
Funding requested for 1 602 272,23 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items