BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Biržų miesto plėtros strategijos parengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0011

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Biržų miesto vietos veiklos grupė
Region Birzai district
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Projekto "Biržų miesto plėtros strategijos parengimas" tikslas yra paskatinti Biržų miesto bendruomenių, verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimą bendruomenių socialinės integracijos didinimui ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimui. Projekto metu, įgiję reikiamų žinių mokymų metu, atliktos tiriamosios studijos ir konsultacijų su vietos bendruomene pagrindu bei konsultuojami išorės ekspertų BMVVG darbuotojai parengs vietos plėtros strategiją - Biržų miesto plėtros strategiją 2016 - 2022 m. Dėka projekto metu parengtos vietos plėtros strategijos, 2016-2022 m. periodu Biržų miesto bendruomenei bus skirta parama, kuri prisidės prie socialinės ir ekonominės Biržų miesto gerovės užtikrinimo.


Application information

Application receipt date: 10.08.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 6 633,88 Eur
Funding requested for 3 996,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items