BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

CAST AI Multi Debesijos Kibernetinės saugos sprendimų vystymas

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0023

Application status::
Įgyvendinimas
Executor CAST AI Baltic UAB
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Viešųjų debesijos paslaugų rinka sparčiai auga. Remiantis International Data Corporation (IDC) prognozėmis, išlaidos viešosioms debesijos paslaugoms ir infrastruktūrai per 2019-23 m. laikotarpį padidės daugiau nei dvigubai, t.y. nuo 229 mlrd. USD iki 500 mlrd. USD. Naujausi Gartner tyrimų duomenys rodo, kad 81% viešųjų debesų naudotojų, dirba su dviem ar daugiau paslaugų teikėjų. Dauguma organizacijų pasirenka kelių debesų strategiją norėdamos išvengti priklausomybės nuo vieno teikėjo ir pasinaudoti geriausiais sprendimais. Tačiau kelių debesų valdymo rinkos augimą riboja tokie faktoriai, kaip saugumo trūkumas ir ribotos galimybės užtikrinti visišką programų ir duomenų perkeliamumą. Būtent saugumo trūkumo problemą siekiama spręsti šiuo projektu, kurio metu atlikus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas planuojama sukurti tris į debesijos paslaugų/kibernetinį saugumą orientuotus produktus: kubernetes container security solution (kubernečių konteinerių saugumo sprendimas), kubernetes network security solution (kubernečių tinklo saugumo sprendimas) ir kubernetes Open Policy Agent and Policy Bundles. Šiais sprendimais automatizuojami kibernetinio saugumo užtikrinimo procesai debesijos paslaugų srityje ir taip užtikrinamas didesnis kibernetinis saugumas apskritai.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 65.00
Project value in application: 5 019 661,12 Eur
Funding requested for 2 672 186,74 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.03.2022
End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 15.04.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
5 019 661,12 2 672 186,74

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 2347474.38 0.00
2 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 27.00 0
3 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 755.13 0.00
4 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 50.00 0.00
5 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 3.00 0
6 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 1.00
7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items