BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Didelio našumo in vivo tyrimų technologijos, skirtos įvertinti onkologinių vaistų kandidatus, sukūrimas

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0013

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Cureline Inc.
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti tyrimus, susijusius su inovatyvios didelio našumo in vivo tyrimų technologijos, skirtos įvertinti onkologinių vaistų kandidatus, kūrimu naudojant naują ląstelių dvigubo barkodavimo technologiją.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 59.00
Project value in application: 3 856 551,99 Eur
Funding requested for 2 544 038,24 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 03.11.2021
End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 06.05.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
3 587 481,85 2 329 370,69

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 1258111.16 0
3 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 25.00 0
4 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 0
5 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 25.00 0
6 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0
7 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 448.23 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items