BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Dirbtinio intelekto technologijomis paremta hiper-personalizuota verslo kelionių sistema

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0015

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor 7 Segment, OU
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Remiantis mokslinių straipsnių apžvalga yra akivaizdu, kad geriausia rekomendacijos sistemos apmokymo ir vykdymo strategija yra paremta giliojo mokymosi ir sustiprinto (skatinamojo) mokymosi (angl. Reinforcement Learning) metodikomis. Tačiau tokios sistemos pasaulyje dar nėra, todėl personalizuota kontekstinė multikriterinė verslo kelionių rekomendacijų sistema, paremta giliojo mokymosi ir sustiprinto (skatinamojo) mokymosi (angl. Reinforcement Learning) metodikomis yra pasaulinė naujovė. Projekto tikslas – sukurti verslo kelionių planavimo ir paramos sprendimą paremtą dirbtinio intelekto technologijomis remiantis MTEPI. Projekto uždavinys - tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas. Veikla Nr. 1 – Moksliniai tyrimai kuriant verslo kelionių planavimo ir paramos sprendimą paremtą dirbtinio intelekto technologijomis. Fizinis rodiklis – Sukurto ir ištestuoto maketo ataskaita (sukurtas ir ištestuotas maketas. Šiuo metu yra 4 TPL lygyje, po šios veiklos bus 5 TPL lygis) Veikla Nr. 2 – Eksperimentinė plėtra kuriant verslo kelionių planavimo ir paramos sprendimą paremtą dirbtinio intelekto technologijomis. Fizinis rodiklis – Sukurta ir pademonstruota prototipo bandomoji versija (sukurta ir pademonstruota prototipo bandomoji versija, kuri leis produktą teikti rinkai. Sukurtas ir išvystytas prototipas nuo 6 TPL iki 8 TPL lygio)


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 47.50
Project value in application: 2 729 831,72 Eur
Funding requested for 2 049 466,06 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items