BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

„Dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos prototipas“

No. 01.2.1-MITA-T-852-04-0025

Application status::
Įgyvendinimas
Executor MB Noselfish
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-04

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti atžalinės įmonės NOSELFISH veiklą, kuriant inovatyvią, dirbtiniu intelektu grįstą automatinę drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemą, atliekant MTEP veiklų 3-6 etapus. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas UŽDAVINYS – sukurti inovatyvios dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos prototipą. Projekto uždaviniui įgyvendinti numatoma PROJEKTO VEIKLA – dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos prototipo sukūrimas, vykdant MTEP veiklų 3-6 etapus. Projekto veiklos REZULTATAS - sukurtas sistemos prototipas (1 vnt.). Atliekant šią veiklą, įgyvendinamos detalizuotos projekto poveiklės: 1.1.1.Dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos koncepcijos įgyvendinamumo patikrinimas (MTEP3). 1.1.2. Dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos modelio kūrimas ir testavimas virtualioje (Gitlab) aplinkoje (MTEP4). 1.1.3. Dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos prototipo patikrinimas imituojant realias sąlygas (įtraukiant duomenų perdavimą per API serverį) (MTEP5). 1.1.4. Dirbtiniu intelektu grįstos automatinės drabužių charakteristikų nuskaitymo (iš nuotraukos) sistemos prototipo vystymas, pilnai integruojant į IT infrastruktūrą (MTEP6). Planuojama projekto įgyvendinimo TRUKMĖ – 1 (vienerių) metų laikotarpis. Pareiškėjo komanda turi didelę patirtį MTEP projektų inicijavime ir įgyvendinime, komercializavime bei verslo ir mokslo bendradarbiavime (t.y. sėkminga MTEP projektų įgyvendinimo patirtis, dalyvavimas verslo akseleratoriaus programose, Verslios Lietuvos bendradarbystės centro „Spiečius“ narė).


Application information

Application receipt date: 28.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 24 441,73 Eur
Funding requested for 21 997,56 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 15.12.2021
End of the implementation period: 15.12.2022
Contract date: 14.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
24 441,73 21 997,56

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0
2 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 0
3 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0
4 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 2000.00 0
5 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-10-02 08:06

Related items