BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas kuriant palankią socialinę emocinę aplinką.

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0091

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Druskininkų lopšelis-darželis "Žibutė"
Region Druskininkai
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Projekto pavadinimas –„Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas kuriant palankią socialinę emocinę aplinką“ Projekto tikslas - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę Druskininkų savivaldybės mokyklose sudarant palankias sąlygas socialinei emocinei brandai ugdyti. Pagrindinės projekto įgyvendinimo kryptys: mikroklimato tyrimas visose Druskininkų savivaldybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose; licenzijuoti testai pedagogų socialinėms emocinėms kompetencijoms įsivertinti bei specializuotos mokymo programos joms ugdyti; tėvų įtraukimas ir mokymai; socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai vaikams naudojant patyriminio ugdymo metodus. Pareiškėjas Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ Partneriai – Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“, Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija, „Saulės“ pagrindinė mokykla, „Atgimimo“ mokykla. Konsultuojanti įmonė - VŠĮ „Vaiko ugdymas“ Projekto trukmė 24 mėnesiai.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (11.04.2019)
2. Benefit result No (11.04.2019) 43.50
Project value in application: 117 810,00 Eur
Funding requested for 115 500,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items