BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Elektrėnų ir Vievio miesto dviračių takų sujungimas

No. 04.5.1-TID-R-516-01-0006

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Elektrėnų savivaldybės administracija
Region Elektrenai
Implement Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
Priority PRIORITY AXIS 4. PROMOTING ENERGY EFFICIENCY AND PRODUCTION AND USE OF RENEWABLE ENERGY
[[vrproject code]] 04.5.1-TID-R-516-01

Elektrėnų ir Vievio miestuose dviračių takų tinklas pakankamai gerai išplėtotas, tačiau jungties tarp dviejų Elektrėnų savivaldybės miestų nėra. Atstumas tarp dviejų Elektrėnų savivaldybės miestų – vos 11,5 km, o važiuojant per Juodelių kaimą – dar arčiau (apie 7 km). Elektrėnų savivaldybės tikslas - sukurti vientiso dviračių tinklo sistemą, padėsiančią priemiesčių ir miestų gyventojams susisiekti dviračiais tarp gyvenamųjų teritorijų ir darbo vietų. Planuojama įrengti dviračių takų atkartas nuo kelio Nr. 221 Vievis – Aukštadvaris 1,8 – 3,37 km atkarpoje (apie 1,57 km. dviračių tako atkarpa) ir rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis – Abromiškės – Žebertonys atkarpą 5,242 – 4,582 km. (apie 0,660 km. dviračių tako atkarpa) bendras dviračių takų atkarpų ilgis apie 2,230 km. lektrėnų ir Vievio miestai Elektrėnų savivaldybėje tankiausiai apgyvendinti miestai. Tarp šių miestų vyksta intensyvus gyventojų judėjimas, o taip pat gyventojų judėjimas tarp gyvenamosios vietos ir darbovietės. Atsižvelgiant į esamą situacija ir didelį gyventojų judėjimo srautą, sąlyginai nedideliu atstumu, būtina įrengti dviračių taką leisiantį gyventojams bemotorėmis transporto priemonės saugiai keliauti iš Elektrėnų į Vievio mietą ir atgal. Siekdama spręsti minėtas problemas, Elektrėnų savivaldybės administracija inicijavo projektą „Elektrėnų ir Vievio miesto dviračių takų sujungimas“, kuriuo numatoma įrengti apie 2,230 km dviračių tako atkarpą, padėsiančia Elektrėnų ir Vievio miesto gyventojams saugiai pasiekti kelionės tikslą bemotorėmis priemonėmis. Projekto tikslinė grupė – Elektrėnų ( apie 11 258 gyv.) ir Vievio ( apie 4 521 gyv.) miestų ir priemiesčių gyventojai. Įgyvendinus projektą bus sukurta darni susisiekimo sistema jungenti du miestus, skatinami darnaus judumo principai, užtikrinanti patogų ir efektyvų, namų, darbovietės ir viešųjų paslaugų prieinamumą bei prisisdės prie aplinkos taršos mažinimo.


Application information

Application receipt date: 30.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 343 120,81 Eur
Funding requested for 174 216,84 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items