BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Elektropurškimo (vandens jonizuotų nanostruktūrų (aerozolio)) panaudojimas paviršių ir aplinkos dezinfekcijai.

No. 01.2.1-MITA-T-851-05-0022

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "Litmus LT"
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-05

Projekto metu siekiama sukurti laboratorinį elektropurškimo (EP) maketą, skirtą paviršių ir aplinkos dezinfekcijai. Jis grindžiamas vandens jonizuotų nanostruktūrų (aerozolio) susidarymu veikiant didelei elektros įtampai. Elektropurškimas yra laikomas perspektyvia technologija oro valymui, pavyzdžiui, oro filtravimui, tačiau išvystytų komercinių sprendimų beveik nėra. Gavus teigiamus rezultatus, bus siekiama sukurti naują technologiją, apsaugančią maisto produktus ir paviršius kontaktuojančius su maisto produktais nuo mirobiologinės taršos bei pateikti vartotojų rinkai kaip inovatyvų produktą.


Application information

Application receipt date: 29.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 12 801,00 Eur
Funding requested for 8 960,70 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 03.01.2022
End of the implementation period: 03.01.2023
Contract date: 10.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
12 801,00 8 960,70

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 0
2 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 2450.00 0
3 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 3840.30 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-27 08:07

Related items