BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas panaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšas

No. 13.1.2-LVPA-V-114-01-0001

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Region
Implement ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE
Priority 13 PRIORITETAS. Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui
[[vrproject code]] 13.1.2-LVPA-V-114-01

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti Projektu – maži vietinės elektros energijos gamybos pajėgumai, didelis importuojamos elektros energijos suvartojimo kiekis, aukšta atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų kaina. Projekto veikla - mažų iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas vartojimo vietoje, geografiškai nutolusiose nuo elektros vartojimo vietose bei elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje. Projekto lėšomis numatoma kompensuoti dalį namų ūkių išlaidų, patirtų įsirengiant saulės šviesos elektrinę savo elektros energijos poreikiams tenkinti. Socialinė-ekonominė nauda, kurios tikimasi įgyvendinus Projektą: įrengta virš 5.300 saulės šviesos energijos elektrinių (viso apie 31 MW instaliuotos galios), kas leistų kasmet po Projekto pabaigos vidutiniškai sutaupyti apie 18.600 tūkst. tonų CO2. Elektros gamybos iš taršaus kuro sumažėjimas ten, kur ji yra gaminama, sąlygos geresnę gyventojų sveikatą.


Application information

Application receipt date: 03.09.2020
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 13 000 000,00 Eur
Funding requested for 13 000 000,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 28.08.2020
End of the implementation period: 01.06.2022
Contract date: 16.09.2020
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
10 730 000,00 10 730 000,00 6 973 198,22 6 973 198,22

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai MW 31.00 20.82
2 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas t. CO2 ekv. 18600.00 0.00

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items