BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Funkcionalios automatizuotos karjeros kelio rekomendavimo pagal vartotojų nustatytus parametrus sistemos „Career Tail“ prototipo sukūrimas

No. 01.2.1-MITA-T-852-04-0019

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "Careertail"
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-04

Projektu siekiama sukurti funkcionalios automatizuotos karjeros kelio rekomendavimo pagal vartotojų nustatytus parametrus sistemos prototipą. Sprendimu siekiama atliepti IT rinkos dalyvių mokymosi / kvalifikacijos kėlimo / persikvalifikavimo poreikius įvairiose šalyse, ypatingą dėmesį skiriant Afrikos, Azijos IT rinkai. Sukurta sistema leistų sujungti skirtingus interaktyvaus mokymosi turinio teikėjus vienoje sistemoje ir iš jų siūlomų išteklių sugeneruoti prie sistemos prisijungusiems vartotojams karjeros kelius (angl. career paths) pagal skirtingus vartotojų pageidavimus (kainos, trukmės, turinio, kokybės atžvilgiu). Be kita ko, sistema įgalintų joje užsiregistravusius darbo ieškančius vartotojus sujungti su potencialiais darbdaviais: visi karjeros kelio rekomendavimo sistemos vartotojai turėtų galimybes būti įtraukti į pasaulinę talentų bazę (angl. talent pool), leisiančią jiems susirasti potencialius darbdavius, verslams atitinkamai irgi būtų suteikta prieiga prie pasaulinės talentų sistemos. Sprendimu tikimasi atliepti (būsimų) darbo rinkos dalyvių tobulinimosi, žinių, įgūdžių gilinimo ar naujų įgijimo poreikius bent keliais aspektais: 1. Suteikiant galimybę rinktis mokymosi turinį pagal turimus finansinius resursus; 2. Sudarant sąlygas mokytis visiškai nuotolinėje aplinkoje, kurioje agreguojamas skirtingų teikėjų teikiamas mokymosi turinys, taip užtikrinant skirtingoms mokymosi reikmėms parengto turinio prieinamumą bet kurioje pasaulio vietoje.


Application information

Application receipt date: 25.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 24 441,73 Eur
Funding requested for 21 997,56 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 03.01.2022
End of the implementation period: 30.12.2022
Contract date: 28.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
24 441,73 21 997,56 10 998,78 10 998,78

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 2.00 0
2 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 0
3 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 10000.00 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0
5 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0

Update date: 2022-11-29 08:06

Related items