BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Įgūdžių pokyčiams (change-agility) treniravimo metodologija, skirta gerinti asmens ir komandos psichologinį lankstumą, savęs pažinimo/valdymo įgūdžius

No. 01.2.1-MITA-T-852-03-0017

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor UAB "Lab for change group"
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-03

Įgūdžių pokyčiams (angl. change-agility) treniravimo metodologija, skirta gerinti asmens ir komandos psichologinį lankstumą, bei savęs pažinimo ir valdymo įgūdžius pokyčių kontekste. Didelių ir/ arba nuolatinių pokyčių sukeltas stresas, nuovargis, psichologinis pervargimas – „burn-out“ ir kiti su pokyčiais susiję žmogaus psichologinės sveikatos/ gerovės iššūkiai daug kainuoja tiek valstybės sveikatos sistemai, tiek darbdaviui, tiek individui. Pokyčių stresas ir pasąmoninis (ar sąmoningas) skepticizmas, nepasitikėjimas, nenoras ar nemokėjimas prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ypatingai neigiamai veikia tvarios organizacinės ir/ar technologinės pertvarkos sėkmės rodiklius. Psichologinių ir mąstymo (angl. mindset) įgūdžių pokyčiams stoka neigiamai veikia socio-ekonominės integracijos ir įtraukties kokybę valstybiniu lygiu. Siekiame sukurti, inovatyvią įgūdžių pokyčiams (angl. change-agility) treniravimo metodologiją, kuri ugdytų psichologinį pokyčio reiškinio suvokimą ir lavintų savęs pažinimo ir valdymo įgūdžius pokyčių kontekste. Metodologijos praktinis taikymas padėtų asmenims ir komandoms suvokti žmogiškuosius pokyčių aspektus, bei ugdytų naujus įpročius ir technikas psichologiniam pokyčių streso valdymui, taip mažintų žmogaus psichologinės sveikatos/ gerovės iššūkių žalą. Darome prielaidą, kad ilgalaikėje perspektyvoje įgūdžių pokyčiams metodologija taptų vienas iš būdų tvariai organizacinės ir/ar technologinės pertvarkos sėkmei užtikrinti; taip pat pamatinis mąstymo (angl. mindset) ir motyvacijos ugdymo įrankis suaugusiųjų mokymosi, kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo programose.


Application information

Application receipt date: 25.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0
Project value in application: 21 539,13 Eur
Funding requested for 17 231,30 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items