BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio tobulinimas įdiegiant LEAN metodiką Plungės rajono savivaldybės lopšeliuose - darželiuose

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0047

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Plungės lopšelis-darželis "Rūtelė"
Region Plunge district
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

LEAN diegimas Plungės rajono lopšeliuose-darželiuose pagrįstas gerąja Norvegijos ir Švedijos darželių patirtimi, tobulinant ugdymo organizavimo kokybę, darbo aplinką ir didinant vertės kūrimą. Projekto tikslas - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę diegiant LEAN metodiką Klaipėdos apskrities lopšelių-darželių veiklos organizavime. Projekto uždaviniai: 1. Įvertinti esamą situaciją veiklos kokybę gerinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje pagal LEAN metodiką. 2. Tobulinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų valdymo modelį, diegiant LEAN metodologiją 3. Įvertinti projekto rezultatus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo rodiklius bei numatyti tęstinumą. Projekto metu trys Lietuvos lauko darželiai gerins ugdymo kokybę diegiant naują ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį, remiantis LEAN metodika ir projekto veiklomis bei siektinais fiziniais rodikliais orientuosis į: • vertę kuriančių ir vertės nekuriančių veiklų įstaigose suradimą - jų tobulinimą, o kur reikia - pašalinimą; • efektyvios ugdymo aplinkos - kuri auklėtojams pagelbėtų atlikti savo darbą, o auklėtiniams pagerintų informacijos įsisavinimą, tėvams leistų suprasti veiklos rezultatus, įstaigose sukūrimą; • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų paslaugų kokybės gerinimą - daugiau sukuriant vertės įstaigų klientams – auklėtiniams ir jų tėvams.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (11.04.2019)
2. Benefit result No (11.04.2019) 39.50
Project value in application: 70 672,44 Eur
Funding requested for 69 258,99 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items