BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Imunologinis kraujo tyrimas individualiai biomedžiagų tolerancijai nustatyti

No. 01.2.1-MITA-T-852-03-0014

Application status::
Įgyvendinimas
Executor MB AD Biomaterials
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-03

Kaulo augmentacijos operacijos yra itin dažna procedūra klinikinėje implantologijoje, reikalinga 51 % visų danties implantacijos atvejų ir net 71 % atvejų kuomet implantuojama estetinėje zonoje. Deja išlieka aukštas betarpiškų ir atokių komplikacijų lygis, kuris skirtingais šaltiniais siekia 11-25% visų kaulo augmentacijos atvejų. Nors ir klinikiniai tyrimai implantologijoje suteikia svarias praktines rekomendacijas, užtikrinti ilgalaikius rezultatus vis dar sudėtinga, fundamentalių sisteminių tyrimų apie biomedžiagas trūksta, o ryšys tarp skirtingos kilmės bei morfologijos biomedžiagų ir imuninio atsako bei šių procesų klinikinė reikšmė nėra išsamiai ištirta ir aprašyta. Tolimesniems tyrimams (4-6 MTEP etapams) reikalingos ES struktūrinių fondų investicijos susijusios visų pirma su laboratoriniais tyrimais ir jų rezultatų išsamia analize. Šiam tikslui, projekto įgyvendinimu metu įmonė ketina įsigyti reikiamus reagentus, medžiagas ir užtikrinus prieigą prie laboratorinės įrangos atlikti reikiamus bandymus. Tyrimų poreikis ir pritaikomumas - siekis sumažinti komplikacijų kiekį praplečiant suvokimą apie biomedžiagas ir žmogaus imuninę sistemą, sukuriant ir pritaikant unikalų imunologinį tyrimą palengvinantį gydymo planavimą ir eigą. Nors projekte ir akcentuojamas kuriamo tyrimo pritaikomumas burnos chirurgijoje, šis metodas gali būti plačiai naudojamas ir regeneracinėje ar ortopedinėje chirurgijoje, kur naudojamos kilmiškai ir morfologiškai panašios biomedžiagos.


Application information

Application receipt date: 23.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 23 347,81 Eur
Funding requested for 18 678,24 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 17.01.2022
End of the implementation period: 31.12.2022
Contract date: 17.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
23 347,81 18 678,24 9 339,12 9 339,12

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 3000.00 0
2 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0
3 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0
4 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 0
5 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-11-29 08:06

Related items