BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Inovatyvaus vaikų ugdymo modelio naudojant muzikos terapijos metodus diegimas

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0100

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Širvintų lopšelis-darželis "Boružėlė"
Region Vilnius city
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Šiuolaikiškas ikimokyklinis ugdymas siekia užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai ieško įvairių galimybių tiek taikant ugdymo formas, tiek ir modeliuojant ugdymosi turinį bei pritaikant ugdymosi aplinkas siekiant sudaryti sąlygas visiems vaikams ugdytis pagal jų poreikius ir skatinti individualią jų pažangą bei pasiekimus. Šiame projekte veiklą tobulinančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai dar nėra kompleksiškai taikę muzikos terapijos metodų, todėl siektų juos įvaldyti gerinant vaikų įtraukųjį ugdymą bei juos pritaikyti kuriant įtraukiojo ugdymo modelį savo įstaigose. Įgiję naujų kompetencijų vaikų ugdyme dalyvaujantys auklėtojai, logopedai, tėvai ir kt. galės tobulinti darželių ugdymo programas atnaujinant ugdymo turinį, taikomus metodus ir priemones remiantis projekto rezultatais. Šio projekto metu metodinę veiklą tobulinančių įstaigų bendruomenės turės galimybę pasigilinti į muzikavimo proceso bei muzikos priemonių teikiamas galimybes, nes įvairių mokslo sričių (neurologijos, psichologijos, vaikų psichoterapijos, specialiojo bei muzikinio ugdymo) specialistai pripažįsta, jog muzikos garsai ir muzikavimo procesas turi plataus spektro poveikį visų vaiko ugymosi sričių vystymuisi.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (04.06.2019)
2. Benefit result Yes (04.06.2019) 59.50
Project value in application: 70 570,54 Eur
Funding requested for 69 159,13 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items