BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

INOVATYVIŲ KOMPOZICINIŲ IR POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ, TURINČIŲ REIKŠMINGĄ APLINKOSAUGINĮ EFEKTĄ, KŪRIMAS

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0017

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "Celere pactum"
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Vykdant projektą numatoma atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus, būtinus išskirtinių savybių medžiagų sukūrimui, ištyrimui ir gautų rezultatų analizei. Kuriamas produktas pasižymės fizinių ir mechaninių savybių rinkiniu, kuris suteikia pastebimą pranašumą, palyginti su esamais analogiškos paskirties produktais rinkoje. Projekto įgyvendinamas prisidės prie Europos Sąjungos ir Lietuvos prioritetų antrinių žaliavų perdirbimo srityje. Lietuva perėmė ES strateginių dokumentų nuostatas, skatinančias antrinių žaliavų perdirbimą ir tolimesnį panaudojimą. Lietuvos teisės aktuose yra įtvirtintos atliekų tvarkymo valstybinės užduotys, susijusios su atliekų surinkimu, rūšiavimu ir perdirbimu. Numatomas įgyvendinti projektas sukurs tarpinę utilizavimo grandį ir prisidės prie strateginių atliekų tvarkymo tikslų.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 68.00
Project value in application: 3 655 087,56 Eur
Funding requested for 2 694 982,71 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 27.04.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
2 874 922,44 1 396 706,41 30 000,00 30 000,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 11.00 0
2 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 11.00 0
3 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0
5 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 1478216.03 0
6 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 1203.51 0
7 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 2.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items