BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Inovatyvių kompozitinių konstrukcijų iš plastiko atliekų garsui mažinti patalpose kūrimas ir tyrimai

No. 01.2.1-MITA-T-851-06-0006

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "APLINKOS VADYBA"
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-06

Inovatyvios garsą absorbuojančios konstrukcijos iš plastiko - skirtos patalpų ir įrenginių skleidžiamam garsui mažinti. Konstrukcija sudaryta iš perforuotų plastikinių konstrukcijų, kurios perforuotos ir atspausdintos 3D printeriu, o prie kurių kaip papildomas absorberis padidinantis efektyvumą naudojamas sudėvėtų padangų sintetinis koordas. Šios inovatyvios konstrukcijos galėtų būti naudojamos tiek vidaus patalpose tiek įrenginių triukšmui mažinti. Numatome, kad kuriamos konstrukcijos turėtų pasižymėti geromis garsą izoliuojančiomis ir absorbuojančiomis savybėmis. Numatoma kurti konstrukcijas, kurios būtų lengvai montuojamos. Atliekami ekeperimentiniai tyrimai, siekiant įvertinti efektyvumą. Gaminant naujos kartos inovatyvias garso izoliacijos konstrukcijas, būtų pasiektas žiedinės ekonomikos principas, kada atliekos taptų naudingu produktu, kuris dar ir prisidėtų prie klimato kaitą skatinančių dujų emisijos mažinimo, bei sumažintų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms, kadangi padėtų sumažinti triukšmo lygį darbo aplinkoje. Tyrimus atliekantys mokslininkai papildytų mokslines žinias ir rezultatus galėtų publikuoti tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Nauda šaliai, pasireikštų tuo, kad išplėtojus technologiją, būtų sukurta naujų darbo vietų ir mažiau teršiama aplinka.


Application information

Application receipt date: 14.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 46 826,00 Eur
Funding requested for 32 778,20 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.12.2021
End of the implementation period: 01.09.2022
Contract date: 03.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
46 826,00 32 778,20

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 12000.00 0
2 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 0
3 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 14047.80 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items