BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Inovatyvių radiacijos detektorių sukūrimas

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0012

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "Polimaster Europe"
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

UAB „Polimaster Europe“ – radiacijos detektorių įrangos kūrėjas ir gamintojas.Projekto metu planuojama sukurti Spektroskopinį asmeninį radiacijos detektorių (SPRD) ir Radionuklidų atpažinimo įrenginį (RIID), skirtus operatyviai ir lengvai rasti bei nustatyti pradinį radiacinio pavojaus šaltinį bei detaliai įvertinti jonizuojančios spinduliuotės izotopą, jo aktyvumą ir įvertinti pavojaus lygį. Tiksliniai kuriamų produktų vartotojai – institucijos, kurios pirmos reaguoja į incidentus: gaisrinė, policija, muitinė, kariuomenė, sienos apsaugos darbuotojai. Taip pat prietaisai yra reikalingi bei naudojami atominėse elektrinėse, mokslinėse laboratorijose, medžiagų perdirbimo įmonėse bei kitose įstaigose, kur yra dirbama su radiaciniais šaltiniais. Kadangi spektroskopinis įrenginys greitai ir tiksliai nustato jonizuojančios spinduliuotės šaltinio buvimą, o RIID prietaisas tiksliai ir greitai parodo izotopo tipą ir aktyvumą, naudotojai gali žinoti koks yra pavojaus lygis ir kuo greičiau imtis atitinkamų veiksmų jam pašalinti.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 64.00
Project value in application: 1 053 567,00 Eur
Funding requested for 431 912,02 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 06.05.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
1 053 567,00 431 912,02

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 0
2 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 12.00 0
3 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 2.00 0
4 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 12.00 0
5 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 621654.98 0
6 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 819.22 0
7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items