BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Išmanioji būsto remonto sistema paremta savaiminio apsimokymo technologijomis

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0025

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Particus, UAB
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Particus, UAB yra 2020 m. įkurta Norvegijos kapitalo įmonė. Pagrindinis Particus, UAB akcininkas yra Norvegijos kompanija Storm Offshore AS. Atsižvelgdama į rinkos poreikius, Particus, UAB inicijuoja projektą „Išmanioji būsto remonto sistema paremta savaiminio apsimokymo technologijomis”. Projekto tikslas - sukurti išmaniąją būstų remonto sistemą, kuri pati mokytųsi iš naujų į ją įvedamų duomenų ir automatiškai padėtų parinkti optimalų renovacijos lygį, dizainą, reikalingus darbus, medžiagas, apskaičiuotų atsiperkamumo analizę bei surastų reikalingus kontraktorius. Šis projektas suteiks galimybę įmonei Particus, UAB sukurti Lietuvoje tarptautinio lygio produktą, bendradarbiaujant su užsienio partneriais bei pritraukiant į Lietuvą naujus užsienio investuotojus.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 63.00
Project value in application: 1 782 798,08 Eur
Funding requested for 1 354 786,86 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.11.2021
End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 13.04.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
1 782 798,08 1 354 786,86 30 000,00 30 000,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0
2 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 11.00 0
3 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 1003.65 0
4 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 0
5 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 3.00 0
6 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 428011.22 0
7 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-27 08:07

Related items