BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Išmaniojo peliaus PATS laboratorija

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Region Kupiskis district
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus - išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai - ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama konsultuojančios institucijos (Rokiškio lopšelio-darželio "Varpelis") ir Violėtos Deksnienės, skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės, pagalba. Per dvejus metus į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 100 pagal priešmokyklinio ugdymo programą besimokančių vaikų, ne mažiau kaip 24 švietimo įstaigų bendruomenių nariai. Projektą su partneriais įgyvendimą Kupiškio rajono savivaldybės administracija.


Application information

Application receipt date: 25.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (04.06.2019)
2. Benefit result Yes (04.06.2019) 70.50
Project value in application: 93 387,70 Eur
Funding requested for 91 519,95 Eur

Contract information

End of the implementation period: 28.02.2022
Contract date: 28.11.2019
Contract end date: 06.06.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
92 803,60 90 946,00 92 180,11 90 334,99

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas Skaičius 24.00 25.00
2 Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas Skaičius 24.00 25.00
3 Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios ikimokyklinio ugdymo mokyklos Skaičius 4.00 0

Update date: 2022-12-10 08:06

Related items