BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Priorities & Funding

Jausk, atpažink, išreikšk

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0103

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas"
Region Vilnius city
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Projektas skirtas ir jo tikslas: panaudojant virtualias ugdymosi aplinkas ir Šėlsmo žaidimų metodikas, (iš)ugdyti ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį emocinį intelektą ir kompetencijas. Tikslui pasiekti pasirinkta antroji projekte remiama veikla – virtualios ugdymosi aplinkos diegimas (kūrimas). Šiame kontekste veiks virtualios aplinkos, kuriose vaikams bus sudarytos sąlygos tiek emociniam ir fiziniam išsikrovimui, tiek kryptingam gebėjimų savo jausmams identifikuoti bei (iš)reiškšti, ugdymui, ugdant darnią asmenybę ir siekiant gyvenimo gerovės vaiko labui ilgalaikėje perspektyvoje. Šalia to, pedagogai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti mažuosius įtraukiomis ir inovatyviomis priemonėmis bei metodais. Pedagogai išklausys/dirbs seminaruose, konsultacijose, susitikimuose apie inovatyvų mokymą, nukreiptą į socialinio emocinio intelekto ugdymą, apie IT/IKT ir virtualios ugdymosi aplinkos naudojimą, apie naujų metodų vaikų ugdyme taikymą.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (04.06.2019)
2. Benefit result Yes (04.06.2019) 69.50
Project value in application: 117 753,64 Eur
Funding requested for 115 433,91 Eur

Contract information

End of the implementation period: 02.12.2021
Contract date: 02.12.2019
Contract end date: 21.02.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
117 753,64 115 352,44 117 753,64 115 352,44

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios ikimokyklinio ugdymo mokyklos 5.00 5.00 0
2 Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas Skaičius 30.00 48.00
3 Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas Skaičius 30.00 48.00
4 Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios ikimokyklinio ugdymo mokyklos Skaičius 5.00 0

Update date: 2023-02-06 08:10

Related items