BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Kompiuterinis aptikimas ir apdorojimas stabilizuotoms platformoms

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0021

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "Tonbo Imaging"
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Pareiškėjas UAB „Tonbo Imaging“, įkurta 2018 m., priklauso Tonbo Imaging įmonių grupei, kuri kuria, gamina ir diegia pažangias vaizdinimo ir jutiklių sistemas, įgalinančias fiksuoti, suprasti ir kontroliuoti kompleksinę aplinką. Pareiškėjas UAB „Tonbo Imaging“ iniciuoja projektą „Kompiuterinis aptikimas ir apdorojimas stabilizuotoms platformoms“, su tikslu maksimaliai padidinti bendrovės inovacinį potencialą. Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus FSO pagrįstos ryšio sistemos (angl. FSO based communication system) ir Optimizuoto skaičiavimo procesoriaus medicinos robotams (angl. Optimized computational processor for medical robots) vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis bei eksperimentinę plėtrą, skirtą produktų prototipų sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 68.00
Project value in application: 6 175 947,37 Eur
Funding requested for 2 958 352,07 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 12.04.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
6 175 947,37 2 958 352,07

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 3217595.30 0.00
3 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 14.00 0.00
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
5 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 2.00 0
6 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 505.19 0.00
7 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 7.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items