BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Kompozicijos iš mišrių polietileno ir polipropileno atliekų prototipo sukūrimas

No. 01.2.1-MITA-T-852-03-0016

Application status::
Įgyvendinimas
Executor MB Rine
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-03

Didelis sintetinių plastikų naudojimas kelia susirūpinimą visame pasaulyje dėl didžiulių atliekų kiekių, kurioms suirti reikia daugybės metų. Kasmet europiečiai išmeta apie 26 mln. tonų plastiko atliekų ir tik mažiau nei 30 proc. jų surenkama perdirbti, o likę 70 proc. atsiduria sąvartynuose, sudeginama arba iš viso nesurenkama ir patenka į aplinką. Poliolefinai yra vieni iš plačiausiai pasaulyje naudojamų plastikų. Jie yra plačiai naudojami įvairiose srityse dėl savo gerų mechaninių savybių ir inertiškumo. Todėl ir jų atliekų susidaro daugiausiai ir ne visuomet yra galimybė atskirti polietileną nuo polipropileno. Todėl dažnai tokie panaudoti gaminiai tiesiog sudeginami. O siekiant darnios Europos Sąjungos valstybių plėtros ir tvaraus išteklių naudojimo, norima, kad inovacijos atitiktų žiedinės ekonomikos principus, todėl verta investuoti struktūrinių fondų lėšas į mokslinius tyrimus, kurių metu gaunamos žinios leistų sukurti rinkoje paklausius ir aplinkai draugiškus produktus, kurių gamyba mažintų poveikį aplinkai ir atitiktų žiedinės ekonomikos principus. Todėl šio projekto rėmuose bus orientuojamasi į produktų iš polietileno ir polipropileno bei jų mišinių perdirbimą sukuriant naują produktą (prototipą) –antrinių polipropileno ir polietileno mišinio kompoziciją kuri galės būti formuojama į gaminius įprastais poliolefinų formavimo būdais ir pritaikoma srityse, kuriose įprastai naudojamas polietilenas ar/ir polipropilenas, o gaminiai iš tokios kompozicijos bus panašių mechaninių savybių kaip ir gaminiai iš pirminių polimerų.


Application information

Application receipt date: 24.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 24 441,73 Eur
Funding requested for 19 553,38 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.01.2022
End of the implementation period: 31.12.2022
Contract date: 12.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
24 441,73 19 553,38

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0
2 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0
3 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 0
4 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 5000.00 0
5 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-06-26 08:07

Related items