BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Kvėpavimo takų apsaugos priemonių drėgmės kontrolės indikatoriaus integruoto į hologramą gamybos technologijos sukūrimas

No. 01.2.1-MITA-T-851-05-0007

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor MB "Suncab"
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-05

Siaučiant pasaulinei COVID-19 pandemijai, apsauginės veido kaukės ir respiratoriai tampa būtina kasdienine priemone, užtikrinančia kvėpavimo takų apsaugą nuo susirgimų, kuriuos gali lemti ore esančios dalelės – įvairūs milteliai, dulkės, aerozolis, virusai ir bakterijos. Direktyva 93/42/EEB, Reglamentais (ES) 2017/745 ir (ES) 2016/425, Europos Standartais EN 14683:2019+AC:2019 bei EN 149:2001+A1:2009 yra visiškai suderintos asmeninių apsaugos priemonių projektavimo, gamybos ir pateikimo rinkai taisyklės ir nustatyti sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai. Tačiau lieka neišspręstas apsaugos priemonių tinkamo naudojimo klausimas kiekvieno mūsų kasdieniniame gyvenime. Vienas iš netiesioginių apsauginės kaukės užsiteršimo, o tuo pačiu ir tinkamumo tolesniam naudojimui kriterijų, yra jos drėgnumas. Standartuose yra kiekybiškai nurodyti leistini rodikliai, tačiau praktikoje kaukę dėvinčiam žmogui yra pakankamai sudėtinga teisingai įvertinti saugaus dėvėjimo trukmę, kol kaukė jau tampa užteršta ir pavojinga nešiojimui dėl susikaupusios drėgmės. Visuomenėje pasklidusios įvairios kokybinio pobūdžio rekomendacijos dėl kaukių dėvėjimo trukmės, ir aiškaus sisteminio kiekybinio vertinimo nėra. Mūsų siūloma idėja – didelio jautrumo drėgmės lygio indikatorius, pritvirtintas prie kvėpavimo takų apsaugos priemonės, vizualiai įspėjantis vartotoją apie pasiektą kaukės eksploatavimo ribinę trukmę jam pakeičiant spalvą esant kritiniam sudrėkimo lygiui. Šis indikatorius būtų integruotas į unikalų apsauginį (nuklijuojant suyrantį) holografinį lipduką, sukurtą pagal su užsakovu suderintą originalų grafinį vaizdą, užtikrinantį produkcijos autentiškumą, atitikimą sertifikatams. Šio kompleksinio indikatorius gamybai būtų panaudotos visiškai natūralios netoksiškos medžiagos. Tokie tiriamieji taikymai yra ypatingai didelės svarbos šiuo pandeminiu laikotarpiu.


Application information

Application receipt date: 15.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result 0
Project value in application: 37 000,00 Eur
Funding requested for 25 900,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items