BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0073

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Kretingos mokykla-darželis "Žibutė"
Region Kretinga districta
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

LEAN vadybos sisteminis taikymas padės panaikinti esmines priežastis, kurios lemia sąlyginai žemesnius ugdytinių pasiekimus. Projekto tikslas yra ženklai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus ir susikuriant jiems vidinę kompetenciją, kai sertifikuoti darbuotojai pasiekią tokią kvalifikaciją, kad projektui pasibaigus patys be išorinių konsultantų gali mokyti kitus darbuotojus. Projekto metu penkiose veiklą tobulinančiose Kretingos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo (Asaichi), problemų sprendimo (PDSA) ir visų darbuotojų įtraukimo patobulinimo idėjų teikimo dėka (Kaizen Teian). Susirinkimų ir problemų kėlimo sistema (Asaichi) suteiks organizacijai gebėjimą sistemiškai, remiantis faktais, duomenis, kasdien stebėti, valdyti ir reaguoti į ugdymo kokybės problemas arba į galimybes ją tobulinti. Tad, kai tik bus pastebėtos ugdymo spragos ar problemos, įstaiga tai sužinos iš karto ir kitų metodų pagalba galės kurti sprendimus. Darbuotojų įtraukimo metodika (Kaizen Teian) ženkliai padidina pedagogų įsitraukimą, jie supranta kodėl, kaip, kaip ir kur galima tobulinti ugdymo veiklas šalinant nuostolius ugdymo procese. Ši metodika ypatingai palankią aplinką darbuotojų kūrybingumui nukreipia į konkretų tikslą. Tad įvaldę šia metodiką pedagogai siūlės idėjas vaikų ugdymo kokybei pagerinti, laiko švaistymui sumažinti, vaikų saugumui padidinti. Visi tie veiksmai leidžia pasiekti geresnių ugdymo rezultatų. Problemų sprendimų metodikos (PDSA) pagalba pedagogai mokomi sistemiškai ir išsamiai spręsti problemas. Projekte pirmiausia dėmesys bus nukreiptas į ugdymo pažangos didinimo sprendimus, tad esminių problemų išsprendimas prisidės prie gerėjančių rezultatų. Projekto pareiškėjai tiki, kad LEAN vadybos metodologija gali ženkliai pagerinti ugdytinių pasiekimus, nes yra puikių pavyzdžių užsienio šalyse.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (04.06.2019)
2. Benefit result Yes (04.06.2019) 74.50
Project value in application: 117 857,00 Eur
Funding requested for 115 500,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 08.04.2022
Contract date: 08.10.2019
Contract end date: 09.06.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
80 460,31 78 851,10 91 832,31 90 223,10

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos Skaičius 5.00 0
2 Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas Skaičius 100.00 124.00
3 Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios ikimokyklinio ugdymo mokyklos Skaičius 5.00 0

Update date: 2022-12-10 08:06

Related items