BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos rengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0012

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Asociacija "Marijampolės miesto vietos veiklos grupė"
Region Marijampole
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Projekto "Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos rengimas" metu bus rengiama Marijampolės miesto vietos plėtros strategija, apimanti teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizę bei strategijos įgyvendinimo, valdymo ir finansavimo planą, į strategijos rengimą įtraukiant vietos bendruomenę. Projekto rezultatas – parengta vietos plėtros strategija, kurioje bus numatytos priemonės miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių ir bendruomenės socialinės integracijos didinimui. Rengiant strategiją bus konsultuojamasi su vietos bendruomene, verslo ir visuomeninėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, užmezgant vietos partnerystės ryšius ir išnaudojant vietos potencialą aktualių miesto problemų nustatymui ir sprendimui.


Application information

Application receipt date: 13.08.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 4 320,00 Eur
Funding requested for 3 996,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 21.10.2015
End of the implementation period: 12.02.2016
Contract date: 17.11.2015
Contract end date: 21.04.2016
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
4 320,00 3 996,00 4 320,00 3 996,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Parengtos vietos plėtros strategijos Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-12-03 08:07

Related items