BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Molėtų vietos plėtros strategijos parengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0006

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Molėtų miesto vietos veiklos grupė "Molėtų aitvarai"
Region Moletai district
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Molėtų miesto vietos veiklos grupė "Molėtų aitvarai" susikūrė spręsti Molėtų mieste pasireiškiančias mažėjančio užimtumo, aukšto nedarbo lygio ir dėl to susidarančios socialinės atskirties problemas bendradarbiaujant bendruomenei, verslui ir vietos valdžiai. Siekdama kokybiškai vykdyti savo veiklą ir efektyviai panaudoti finansavimą vietos plėtrai vietos veiklos grupė numato parengti Molėtų vietos plėtros strategiją, atitinkančią teisės aktų reikalavimus ir vietos bendruomenės poreikius. Rengiant vietos plėtros strategiją bus atlikta vietovės tiriamoji studija, vietinėje spaudoje paskelbti 2 straipsniai, pristatantys rengiamą strategiją, organizuoti 2 renginiai konsultacijoms su bendruomene, informacija apie rengiamą strategiją bus skelbiama Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Vietos veiklos grupės darbuotojas nuolat bendraus su visuomene ir tiesiogiai dalyvaus strategijos dokumento rengime kartu su išorės ekspertais. Laukiamas projekto rezultatas - kokybiškai parengta Molėtų miesto vietos plėtros strategija, kurios įgyvendinimas prisidės prie vietos plėtros strategijoje numatytų tikslinių grupių dalyvių padėties darbo rinkoje pagerinimo ir tolesnio dalyvavimo savanoriškoje veikloje, mažinančioje socialinę atskirtį.


Application information

Application receipt date: 04.08.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 4 320,00 Eur
Funding requested for 3 996,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 12.02.2016
Contract date: 11.11.2015
Contract end date: 30.03.2016
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
4 320,00 3 996,00 4 320,00 3 996,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Parengtos vietos plėtros strategijos Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-12-03 08:07

Related items