BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Norian Accounting investicijos, tobulinant darbuotojų specifines kompetencijas

No. 09.4.3-ESFA-K-805-02-0003

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Norian Accounting, UAB
Region
Implement Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.4.3-ESFA-K-805-02

Pagrindinis projekto tikslas - Norian Accounting, UAB profesinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir prisitaikymas prie ūkio pokyčių. Projekto metu bus organizuojami mokymai įmonės specialistams. Projekto įgyvendinimo rezultate bus apmokyti įmonės darbuotojai, pakelta jų kompetencija ir gebėjimų lygis. Projekto dėka bus ugdomas darbuotojų pasitenkinimas darbu, užkertamas kelias darbuotojų kaitai, gerinama gaminių bei paslaugų teikimo kokybė, didinamas įmonės konkurencingumas ir dominavimas rinkoje. Projekto trukmė - 18 mėn. Projektui būtina ES pagalba, nes finansavimas leis projektą įgyvendinti greičiau ir platesne apimtimi.


Application information

Application receipt date: 04.11.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (08.12.2021)
2. Benefit result No (08.12.2021) 12.00
Project value in application: 299 802,34 Eur
Funding requested for 149 901,17 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items