BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone

No. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys"
Region Kaisiadorys district
Implement Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas
Priority PRIORITY AXIS 5. ENVIRONMENT, SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
[[vrproject code]] 05.3.2-APVA-V-013-04

Projektu sprendžiama pagrindinė problema - Kaišiadorių rajono paviršinių vandens telkinių tarša, neatitinkantis reikalavimų komunalinių nuotekų išvalymas. Siekiant spręsti pagrindinę problemą, numatoma atnaujinti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Pravieniškių kaime, kurios dėka būtų apsaugoma gyvenamoji aplinka nuo žalingo poveikio, pagerinta gyventojų sveikata, rekonstruoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, sumažinta gruntinių vandenų tarša. Projekto veiklos: 1. Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų siurblinių rekonstrukcija Pravieniškių gyvenvietėje; 2. Paslaugos susijusios su projekto įgyvendinimo darbais; Įgyvendinus projekto veiklas bus pasiekti šie rezultatai: • Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais –846 gyventojai; • Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos – 846 gyventojai;


Application information

Application receipt date: 23.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 5 806 141,43 Eur
Funding requested for 4 644 913,14 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 20.09.2017
End of the implementation period: 01.09.2023
Contract date: 14.08.2020
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
5 806 141,43 4 644 913,14 1 577 942,16 1 262 353,73

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos Gyventojų ekvivalentas 846.00 0.00
2 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais Gyventojų ekvivalentas 846.00 0.00
3 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos Gyventojų ekvivalentas 846.00 0.00
4 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais Gyventojų ekvivalentas 846.00 0.00

Update date: 2023-01-31 08:08

Related items