BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Obuolių acto motininės kultūros-grybo tyrimai ir pritaikomumas sveikatai palankių maisto produktų gamybai

No. 01.2.1-MITA-T-851-05-0011

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Mažoji bendrija IŠ GAMTOS
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-05

Obuolių sidro actas yra žinomas jau iš senų laikų, tačiau nėra jokios patirties kaip ir kur būtų galima panaudoti obuolių sidro acto motininę kultūrą-grybą, kurio sudėtyje gausu polifenolinių medžiagų, probiotinių bakterijų, vitaminų ir kt. Šio produkto gamybos technologiniam procesui ir pačiam produktui apibrėžti šiuo metu nėra pakankami informacijos. Šio projekto eigoje bus siekiama išsiaiškinti ne tik kiek obuolių sidro acte yra actarūgščių bakterijų bei išsiaiškinti kiek jame yra sveikatai palankių pienarūgščių bakterijų. Įvertinus tyrimų rezultatus bus parengtos rekomendacijos sveikatai palankaus maisto produkto gamybai panaudojant obuolių sidro acto motininę kultūrą.Projekto tikslas - Sukurti obuolių sidro acto šalutinių produktų perdirbimo technologiją ir patikrinti pritaikomumą sveikatai palankių maisto produktų gamybai.Projekto uždavinys:Sukurti pažangų moksliniais tyrimais paremtą obuolių sidro acto raugo perdirbimo technologiją bei nustatyti technologinius parametrus turinčius tiesioginę įtaką produkto kokybei ir saugai bei sveikatai palankius komponentus, pritaikomus sveikatai palankių maisto produktų gamybai.Projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo, nes jo eigoje bus vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla.Projektas prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo, nes jo eigoje bus vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla.


Application information

Application receipt date: 21.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 13 153,00 Eur
Funding requested for 9 207,10 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 20.12.2021
End of the implementation period: 20.12.2022
Contract date: 02.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
13 153,00 9 207,10 4 603,55 4 603,55

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 0
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 3945.90 0
3 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 2000.00 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items