BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, funkcionaliojo maisto produktų kūrimo srityje, paieška EĮT renginiuose

No. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0059

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "Euro Fun"
Region Birstonas district
Implement InoConnect
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-T-844-01

UAB Euro Fun įmonė užsiima funkcionaliojo maisto produktų gamyba. Įmonė didelį dėmesį skiria funkcionaliojo maisto kokybės bei komponentų tyrimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Projekto metu planuojama dalyvauti 10-yje renginių. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.


Application information

Application receipt date: 05.11.2018
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 18 305,21 Eur
Funding requested for 9 152,60 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 10.10.2018
End of the implementation period: 09.11.2020
Contract date: 28.01.2019
Contract end date: 11.11.2020
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
18 305,21 9 152,60 17 024,32 8 512,16

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais Skaičius 1.00 1.00
2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
3 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 9152.61 8512.16

Update date: 2022-12-03 08:07

Related items