BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Pasiūlymo su aukšta priemoka identifikavimo ir realizavimo sistemos prototipo finansinėm rinkom sukūrimas

No. 01.2.1-MITA-T-852-02-0026

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "Laredis"
Region Anyksciai district
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-02

Besivystančios elektroninės technologijos ir vartotojų elgesio kaita sukūrė sąlygas globaliam finansinių technologijų industrijos iškilimui visame pasaulyje. Valiutų rinka yra viena iš tų, kurioje vyksta aktyvus paslaugų tobulinimas. Šioje rinkoje vykdomas vienų valiutų keitimas kitomis valiutomis. Egzistuoja tokios valiutos keitikų reitingavimo platformos, kuriose į vieną vietą suvedami klientai kurie nori iškeisti valiutą ir keitėjai, kurie siūlo už tam tikrą mokestį tą valiutą pakeisti. Konkuruojant savo pasiūlymais keitimo platformose keitikas turi užtikrinti optimalų rezervą mokėjimo įstaigose tam tikromis valiutomis, kad pritraukti klientus. Dažnai atliekant operacijas rezervai kai kur stipriai sumažėja, o kai kur kaupiasi perteklius ir tada atliekamas sąskaitų likučių perbalansavimas. Periodiškai stebint rinką galima aptikti valiutos keitimo su priemoka pasiūlymus ir būtent juos reikia išnaudoti perbalansavimo metu. Tokių pasiūlymų aptikimas ir gebėjimas išnaudoti iki jiems nustojant galioti išsprendžia net kelias problemas t.y. balansavimo ir lėšų kiekio didinimo, o tai savo ruoštu padeda pritraukti stambesnius klientus ir spartinti užimamos rinkos dalies didinimą. Projekto metu sprendžiama problema yra ta, kad operatoriams-ekspertams labai sunku visame pasiūlymų sraute identifikuoti pasiūlymus su priemoka ir spėti laiku suformuoti kelią šiems pasiūlymams pasiekti ir tą kelią įvykdyti keičiant valiutas per kelias mokėjimo įstaigas. Tokiu atveju suprantama, kad pilnas galimų keitimo kombinacijų perrinkimas tampa neįmanomas ir intelektiniai paieškos metodai keitimo grandinių formavimui suteiktų reikšmingą efektą operatoriaus darbo efektyvumo didinimo prasme. Tad šio projekto tikslas yra atlikti mokslinius tyrimus ir sukurti algoritmus valiutos keitimo su priemoka pasiūlymo identifikavimui ir keitimo grandinės, jam pasiekti bei įvykdyti, formavimui.


Application information

Application receipt date: 25.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 31 204,32 Eur
Funding requested for 26 523,67 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 02.05.2019
End of the implementation period: 08.07.2019
Contract date: 06.05.2019
Contract end date: 18.10.2019
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
31 204,32 26 523,67 31 204,32 26 523,67

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 500.00 0.00
3 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 1.00
4 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0.00
5 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-10-04 08:07

Related items