BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

No. 05.1.1-APVA-V-006-01-0005

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Palangos miesto savivaldybės administracija
Region Palanga city
Implement Potvynių rizikos valdymas
Priority PRIORITY AXIS 5. ENVIRONMENT, SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
[[vrproject code]] 05.1.1-APVA-V-006-01

Viena iš prioritetinių teritorijų, kurioje numatyta sumažinti potvynių keliamą grėsmę, yra Palangos m. sav. teritorijos dalis. Pagal AAA sudarytą potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį dalis šios teritorijos nuo Šviesos g. iki Ošupio žiočių patenka į vidutinės tikimybės potvynių užliejamos teritorijos ribas. Ošupio up. nuo Užkanavės g. iki Baltijos jūros yra didelės tikimybės potvynių užliejamoje teritorijoje. Likusi dalis nuo Ošupio up. žiočių iki teritorijos tarp Griaustinio ir Kontininkų g. pagal minėtą žemėlapį neįeina į potvynių rizikos teritoriją, tačiau 2017 m. ši teritorija buvo patvinusi ir tai turėjo neigiamos įtakos jos gyventojams bei jų turtui. Taip potvynių rizikos ir grėsmės žemėlapiuose nurodyta, jog yra tikslinga paaukštinti esamo kelio atkarpos sankasą, Šventosios g. (ji yra per žema, žr. pav. apačioje), tokiu atveju įrengtas pylimas atitiktų apsaugančio nuo potvynių, funkciją. Esminė projekto problema: dalis Palangos m. teritorijos yra potvynių rizikos zonoje, kurioje nėra įrengta nuo klimato kaitos sąlygotų potvynių apsaugančių priemonių.Šiai problemai išspręsti būtina įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones: įrengti siurblinę bei rekonstruoti atvirus griovius, įrengti pylimą. Tokiu būdu būtų sumažintos neigiamos klimato kaitos pasekmės ir ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumas.Įgyvendinus projektą, bus prisidedama prie Palangos miesto dalies teritorijos patrauklumo padidinimo, sumažinant potvynių riziką bei jų neigiamą poveikį gyventojams, jų turtui, gyvenamąjai ir gamtinei aplinkai, kultūros paveldui, ekonominei veiklai bei vietovės infrastruktūrai. Preliminatus apsaugomos teritorijos plotas siekia 1501 ha.


Application information

Application receipt date: 13.10.2018
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 451 383,93 Eur
Funding requested for 417 530,14 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.05.2018
End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 16.04.2019
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
451 383,93 417 530,14 148 471,93 146 711,54

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės Asmenys 1464.00 0.00

Update date: 2022-10-04 08:07

Related items