BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas

No. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0011

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Region Prienai district
Implement Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.6.1-ESFA-V-911-18

Projekto tikslas – Užtikrinti reikiamą pagalbą Prienų miesto gyventojams verslo ir savanoriškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese.Projekto metu numatoma teikti nemokamas konsultacijas darbingiems Prienų miesto gyventojus, kurie šiuo metu yra ekonomiškai neaktyvūs ar bedarbiai bei asmenims, kuriems pagal LR socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymai yra teikiama socialinė parama. Numatoma, kad prie projekto įgyvendinimo savo savanorišku darbu prisidės KPPAR Prienų atstovybės patyrę verslininkai, kurie suteiks nemokamas konsultacijas bei pasidalins asmenine patirtimi su projekto dalyviais bei kaip įmanoma labiau motyvuos šiuos asmenis imtis savarankiškos veiklos.Projekto rezultatai:• Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 12 Prienų miesto gyventojų, kurie šiuo metu yra ekonomiškai neaktyvūs ar bedarbiai bei asmenys, kuriems pagal LR socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymai yra teikiama socialinė parama.• Projekto metu savanoriaus 5 Prienų rajone savo verslą vykdantys asmenys.• Surengta 7 dienų mokymai, įvairiomis verslui aktualiomis temomis;• Projekto dalyviams suorganizuota išvyka į konferenciją, verslumo tematika.• Sukurta internetinė svetainė, kurioje bus talpinama informacija aktuali Prienų miesto verslininkams.


Application information

Application receipt date: 01.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 21 888,10 Eur
Funding requested for 20 243,08 Eur

Contract information

End of the implementation period: 06.07.2021
Contract date: 06.05.2019
Contract end date: 27.10.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
21 888,10 20 237,38 18 712,84 17 301,58

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) Skaičius 12.00 12.00

Update date: 2022-12-09 08:07

Related items