BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Prienų sveikos gyvensenos klubo ,,Versmelė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas.

No. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0012

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“
Region Prienai district
Implement Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.6.1-ESFA-V-911-18

Projekto tikslas - užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esančių asmenų, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją Prienų mieste.Projekto tikslinė grupė – Socialinėje atskirtyje esantys senyvo amžiaus Prienų miesto gyventojai.Projekto įgyvendinimo metu teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas bei planuojamos šios veiklos: linijinių šokių mokymas, užsiėmimai taikant dailės terapijos elementus, kalbėjimo meno ugdymas, vyks kūrybiškumo studijos „Pasidaryk pats“, skatinsim savanorišką veiklą bendruomenėje. Projekto įgyvendinime dalyvaus savanoriai. Tikimasi, kad projekto dalyviai išsiugdys ar sustiprins gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene.


Application information

Application receipt date: 05.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 19 816,62 Eur
Funding requested for 18 324,78 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.08.2020
Contract date: 17.05.2019
Contract end date: 02.12.2020
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
18 726,02 17 234,58 17 824,51 16 404,87

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) Skaičius 30.00 33.00
2 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-12-09 08:07

Related items