BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Šilutės miesto vietos veiklos grupės "Pamario kraštas" vietos plėtros strategijos parengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0007

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Šilutės miesto vietos veiklos grupė "Pamario kraštas"
Region Silute district
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Projekto veikla – Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos rengimas.Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai: parengta Šilutės miesto VVG veiklos ir VVG atstovaujamos teritorijos studija; parengta Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategija; renginio, skirto visuomenės įtraukimui į strategijos parengimą, organizavimas (susitikimas, kurio metu bus pristatytas vietos plėtros strategijos projektas). Projekto įgyvendinimo metu bus renkama ir sisteminama informacija apie Šilutės miesto VVG bei VVG atstovaujamos veiklos teritoriją, taip pat apie gyventojus ir tikslines grupes, į kurias bus orientuojamasi rengiant vietos plėtros strategiją, t. y. miesto bendruomenių atstovus, neįgaliuosius, bedarbius, neaktyvius asmenis, nedirbančius, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Bus parengtas poreikių tyrimo instrumentarijus, apdorojami gyventojų apklausų bei tyrimo duomenys, surinkti ir susisteminti statistiniai VVG teritorijos rodikliai. Bus suorganizuotas vienas renginys, skirtas visuomenės įtraukimui į strategijos parengimą.


Application information

Application receipt date: 05.08.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 6 350,72 Eur
Funding requested for 3 996,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 07.10.2015
End of the implementation period: 12.02.2016
Contract date: 04.12.2015
Contract end date: 21.04.2016
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
6 350,72 3 996,00 6 350,72 3 996,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Parengtos vietos plėtros strategijos Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-12-03 08:07

Related items