BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Priorities & Funding

Stipri šeima Prienuose

No. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0009

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor VŠĮ Jaunimo organizacija "Prienai"
Region Prienai district
Implement Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.6.1-ESFA-V-911-18

Projekto tikslas – didinti Prienų miesto bendruomenės narių savanorišką veiklą per pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims taip palengvinant šių bendruomenės narių integraciją į bendruomenę ir padėtį darbo rinkoje, bei gerinant Prienų miesto socialį foną. Projektas skirtas Prienų miesto bendruomenės nariams esantiems socialinėje atskirtyje. Bei Prienų miesto bendruomenės nariams siekiantiems vykdyti savanorišką veiklą taip prisidedant prie savo miesto socialinio fono gerinimo. Bus vykdomos šios veiklos: 1) Savanorių pritraukimo, mokymo bei savanorikos veiklos projektų kūrimo bei įgyvendinimo veiklos. Atitinka PFSA remiamą veiklą Nr. 10.5 2) Socialinėje atskirtyje esančių Prienų bendruomenės narių kompetencijų ugdymas per patyriminius užsiėmimus. Bus ugdomos šios kompetencijos: savęs pažinimas ir ugdymas, sąmoningos tėvystės kompetencijų ugdymas, tarpusavio santykių ir viešosios komunikacijos kompetencijų ugdymas, bei namų ūkio vedimo kompetencijos ugdymas etc. Atitinka PFSA remiamą veiklą Nr.10.2.1 (10.2.1.1. ir 10.2.1.2.) 3) Socialinių bei sociokultūrinių paslaugų viešinimo, sklaidos bei bendradarbiavimo infrastuktūtros kūrimas. Atitinka PFSA remiamą veiklą Nr.10.1.2 ir Nr. 10.4


Application information

Application receipt date: 25.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 31 819,30 Eur
Funding requested for 28 691,62 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items