BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Techninė galimybių studija: Plūduriuojanti saulės elektrinės ir hidroelektrinės sistema.

No. 01.2.1-MITA-T-851-05-0004

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB Solet Technics
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-05

Koncepcijos įgyvendinimo metu siekiama ištirti plūduriuojančios PV technines charakteristikas, aplinkos pritaikomumą, ekonominį potencialą. ES struktūrinių fondų finansavimo skatinamasis poveikis atliekant projektą būtų labai reikšmingas, nes leistų įmonei gauti reikalingą mokslinių tyrimų paslaugą, ir šių rezultatų (plūduriuojančios PV charakteristikos) be ES struktūrinių fondų lėšų nebūtų galima pasiekti. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti tinkamas plūduriuojančios PV charakteristikas pritaikant hidro elektrinių charakteristikom.Tyrimų objektas – plūduriuojanti saulės elektrinė. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bus siekiama išspręsti šiuos pagrindinius uždavinius: 1) išanalizuoti ir pagrįsti plūduriuojančios saulės elektrinės charakteristikas ir 2) jų nustatymo metodus; Plūduriuojančios (PV) instaliacijos atveria naujas galimybes padidinti saulės energijos gamybos pajėgumus, vertinant kai Lietuvoje ir visame pasaulyje yra konkurencija dėl laisvos naudingos žemės. Lietuva kuria energijos kelią, susijusį su didesniu atsinaujinančios energijos naudojimu. Turėdama daugiau nei 100 hidroelektrinių, bendra instaliuota galia yra 1028 MW, tai sudaro maždaug 28 procentus visos instaliuotos galios. Lietuva turi puikų potencialą įrengti plaukiojančias saulės elektrines, kurios apsaugos produktyvias žemes, sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir sumažins vandens garavimą. Įmonė turimą techninę galimybių studiją galėtų pritaikyti tolimesniuose tyrimuose iki kol bus pasiektas MTEP 9 etapas. Ir perėjus visus reikiamus etapus, šio projekto koncepciją taikyti įmonės veikloje.


Application information

Application receipt date: 14.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 7 305,00 Eur
Funding requested for 4 383,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.12.2021
End of the implementation period: 01.12.2022
Contract date: 29.11.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
7 305,00 4 383,00 2 191,50 2 191,50

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 10000.00 0
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 2922.00 0
3 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 0
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items