BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Telesveikatos paslaugų ir skaitmeninės infrastruktūros plėtros ilgalaikės priežiūros institucijose galimybių studija

No. 01.2.1-MITA-T-851-05-0017

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor VšĮ "Paslaugų mozaika"
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-05

Idėja rengti investicinį socialinį projektą pagyvenusių žmonių globos paslaugoms teikti kilo iš esamos šioje srityje situacijos ir senstančios bei vidurinės ar net jaunosios kartų poreikių neatitikimų. COVID-19 pandemija išryškino informacinių technologijų ir ryšio (ITR) priemonių svarbą stacionariose sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Telesveikatos, telepriežiūros paslaugos sveikatos priežiūros sektoriuje diegiamos vis plačiau, gerėja skaitmeninė infrastruktūra. Tačiau stacionariose globos įstaigose, kuriose gyvena ligoti, daug gretutinių ligų turintys senyvo amžiaus asmenys, ITR plėtra vis dar nepakankama: nėra elektroninės dokumentacijos, tai neužtikrina efektyvios būklės stebėsenos, virtualių konsultacijų, mSveikatos įgyvendinimo (klinikinis pritaikymas). Nėra sistemiško ITR priemonių naudojimo neklinikiniams tikslams: administraciniams-vadybiniams sprendimams, duomenų kaupimui ir saugojimui, įstaigos gyventojų bendravimui ir gyvenimo kokybės užtikrinimui. Ilgalaikės globos įstaigų gyventojų naudojimasis telepriežiūros paslaugomis labai priklauso nuo pagrindinės infrastruktūros. Siekant glaudaus bendradarbiavimo tarp mokslo įstaigų ir verlo, bei siekiant nustatyti teisingą, perspektyvią ITR priemonių vystymo ir modernizavimo kryptį sektoriuje, būtina nuosekliai ruoštis galimoms investicijoms sektoriuje. Galimybių studijos dėka bus nustatytas poreikis, įvertintos galimybės ir išgryninta modernizavimo kryptis, atliepianti visų globos sektoriaus dalyvių poreikius. tliekant galimybių studiją bus atlikta visa SSGG analizė, po galimybių studijos bus atliekami tolimesni tyrimai šioje srityje. Projektas atitinka ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano prioritetinę sritį Nr. 3: išsaugoti ir stiprinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač pasitelkus švietimą, turizmą ir sveikatos apsaugą.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0
Project value in application: 7 305,00 Eur
Funding requested for 5 113,50 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items